โครงการอบรมคุณครูปฐมวัย

บริษัท มีเดียแอนด์เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทผู้นำด้านการอบรมครูปฐมวัยทั้งออนไลน์และออนไซต์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนาตนเองในการจัดทำสื่อการเรียนการสอน เพื่อนำไปพัฒนาเด็กให้ครบทุกด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม สติปัญญา อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง
 
บริษัทมีเป้าหมายที่ชัดเจนที่จะส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะความสามารถของครูและบุคคลากรทางการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาที่เป็นไปในทิศทางที่ดีที่สุด โดยบริษัทมีเอกลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยจะมุ่งเน้นที่การพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้นำและผู้สอนที่มีคุณภาพและสามารถสร้างการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดได้
 
นอกจากนี้ บริษัทมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการสร้างสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับแต่ละวัยของเด็ก โดยบริษัทมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่ความสามารถในการจัดทำโครงการต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากรอบรม ประจำบริษัท

อาจารย์ชลิดา กิจธรรมาภิรักษ์

อาจารย์เอื้องฟ้า คูณปลูก

สามารถติดตาม การสมัครอบรมได้ที่ https://training.mtr4263.com

ประมวลรูปภาพกิจกรรมการอบรม

โครงการผลิตสื่อนวัตกรรมกึ่งเทคโนโลยี คอนโดทาวน์เฮ้าส์ เรื่องคำพื้นฐานปฐมวัย 242 คำ
05Feb

โครงการผลิตสื่อนวัตกรรมกึ่งเทคโนโลยี คอนโดทาวน์เฮ้าส์…

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัท มีเดียแอนด์เทรนนิ่ง จำกัด กัดโครงการอบรมออนไลน์ผ่านระบบ…

โครงการผลิตสื่อนวัตกรรมกึ่งเทคโนโลยี (ป๊อบอัพสไลด์) ตามแผนการสอน 10 เรื่อง
04Feb

โครงการผลิตสื่อนวัตกรรมกึ่งเทคโนโลยี (ป๊อบอัพสไลด์)…

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัท มีเดียแอนด์เทรนนิ่ง จำกัด กัดโครงการอบรมออนไลน์ผ่านระบบ…