ต้อนรับคณะอาจารย์ คณะอาจารย์ที่เข้ามานิเทศน์นักศึกษาฝึกงานและเยี่ยมชมบริษัท

บริษัทมีเดียแอนด์เทรนนิ่งจำกัด ยินดีต้อนรับคณะอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชที่เข้ามานิเทศน์นักศึกษาฝึกงานและเยี่ยมชมบริษัทของเรา!
ในช่วงเวลาที่นักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกงานกับบริษัทเรา พวกเขาได้รับโอกาสที่มีค่าอย่างมากในการศึกษาการทำงานจริงในสถานประกอบการและการทำงานร่วมกับทีมของเราตามที่ได้รับมอบหมาย พวกเขาได้สัมผัสประสบการณ์และความรู้ที่ไม่สามารถเรียนรู้ได้จากหนังสือหรือบทความทฤษฎีเท่านั้น
นักศึกษาได้มีโอกาสทำงานร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญและได้รับการแนะนำและคำปรึกษาจากพี่เลี้ยงซึ่งมีประสบการณ์อย่างเชี่ยวชาญ พวกเขาได้รับการมอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับความสามารถและความสนใจของตนเอง และได้แสดงความสามารถในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและความรับผิดชอบ
เราหวังว่านักศึกษาทุกคนได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่าและจะเป็นประโยชน์ต่อการเติบโตและพัฒนาทักษะในอาชีพของพวกเขา ทางบริษัทขอขอบคุณอาจารย์และคณะที่ได้เสนอนักศึกษาให้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการฝึกงานและเยี่ยมชมบริษัทของเรา และเราหวังว่าความรู้และประสบการณ์ที่พวกเขาได้รับจะเป็นประโยชน์และทำให้พวกเขาก้าวไปสู่อนาคตในอุตสาหกรรมสื่อสารและเทคโนโลยีอย่างมีความมั่นใจ