ข้อมูลบริษัท

บริษัท มีเดียแอนด์เทรนนิ่ง จำกัด

MEDIA&TRAINING CO., LTD

ประกอบธุรกิจ : จำหน่ายเครื่องเขียนแบบเรียนสื่อการสอนต่างๆ
หมวดธุรกิจ : ร้านขายปลีกเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงาน
เลขทะเบียน : 0925563000992

บริษัท มีเดียเดียแอนด์เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

49/19 หมู่ที่ 5 ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000

บริษัท มีเดียเดียแอนด์เทรนนิ่ง จำกัด (สาขาหนองจอก กรุงเทพมหานคร)

34/13 หมู่ที่ 3 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530