ปรับปรุงห้องเรียนวิทยาศาสตร์

S__811041
S__811043
S__811044
previous arrow
next arrow

บริษัท มีเดียแอนด์เทรนนิ่ง จำกัด
จำหน่าย สื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ครุภัณฑ์สำนักงาน ผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลง เครื่องพ่นหมอกควัน ทรายกำจัดลูกน้ำยุง สารส้มขุ่น-ใส คลอรีนแบบผง-
แบบเม็ด ชุดตรวจสารเสพติด ชุดตรวจคุณภาพน้ำและอาหาร อุปกรณ์ดับเพลิงอุปกรณ์จราจร อุปกรณ์ซฟตี้ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ – สาธารณสุข สำหรับหน่วยงานราชการ โรงเรียน เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล โรงพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ผลงานผลิตภัณฑ์ของโครงการ

ลูกค้าของเรา