รับสมัคร เจ้าหน้าที่ออกแบบกราฟิกและคอนเทนต์รับสมัคร

บริษัท มีเดียแอนด์เทรนนิ่ง จำกัด ตำแหน่ง : Graphics & Content Designer 
เจ้าหน้าที่ออกแบบกราฟิกและคอนเทนต์
คุณสมบัติ :
• เพศ : ไม่จำกัด
• วุฒิการศึกษา : ไม่จำกัด
• สามารถใช้โปรแกรมออกแบบกราฟิกได้ดี เช่น Adobe photoshop , Adobe Illustrator , canva ฯ 
• สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี ได้เเก่ Excel Word PowerPoint
• เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน 
• สามารถทำงานนอกเวลาได้ 
• สามารถใช้สื่อ Social media ได้ดี เช่น Facebook , Line ฯ 
• สามารถตัดต่อวีดีโอ
ติดต่อสอบถามเพิ่งเติมหรือ ส่ง Resume สมัคร ได้ที่ ฝ่าย HR Line : https://lin.ee/ujf0vG9