โครงการผลิตสื่อนวัตกรรมกึ่งเทคโนโลยี คอนโดทาวน์เฮ้าส์ เรื่องคำพื้นฐานปฐมวัย 242 คำ

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัท มีเดียแอนด์เทรนนิ่ง จำกัด กัดโครงการอบรมออนไลน์ผ่านระบบ zoom ภายโดย หัวข้อ “โครงการผลิตสื่อนวัตกรรมกึ่งเทคโนโลยี คอนโดทาวน์เฮ้าส์ เรื่องคำพื้นฐานปฐมวัย 242 คำ” วิทยากรโดย อาจารย์เอื้องฟ้า คูณปลูก