โครงการผลิตสื่อนวัตกรรมกึ่งเทคโนโลยี (ป๊อบอัพสไลด์) ตามแผนการสอน 10 เรื่อง

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัท มีเดียแอนด์เทรนนิ่ง จำกัด กัดโครงการอบรมออนไลน์ผ่านระบบ zoom ภายโดย หัวข้อ “โครงการผลิตสื่อนวัตกรรมกึ่งเทคโนโลยี (ป๊อบอัพสไลด์) ตามแผนการสอน 10 เรื่อง” วิทยากรโดย อาจารย์เอื้องฟ้า คูณปลูก