Year: 2023

ต้อนรับคณะอาจารย์ คณะอาจารย์ที่เข้ามานิเทศน์นักศึกษาฝึกงานและเยี่ยมชมบริษัท

บริษัทมีเดียแอนด์เทรนนิ่งจำกัด ยินดีต้อนรับคณะอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชที่เข้ามานิเทศน์นักศึกษาฝึกงานและเยี่ยมชมบริษัทของเรา! ในช่วงเวลาที่นักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกงานกับบริษัทเรา พวกเขาได้รับโอกาสที่มีค่าอย่างมากในการศึกษาการทำงานจริงในสถานประกอบการและการทำงานร่วมกับทีมของเราตามที่ได้รับมอบหมาย พวกเขาได้สัมผัสประสบการณ์และความรู้ที่ไม่สามารถเรียนรู้ได้จากหนังสือหรือบทความทฤษฎีเท่านั้น นักศึกษาได้มีโอกาสทำงานร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญและได้รับการแนะนำและคำปรึกษาจากพี่เลี้ยงซึ่งมีประสบการณ์อย่างเชี่ยวชาญ พวกเขาได้รับการมอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับความสามารถและความสนใจของตนเอง และได้แสดงความสามารถในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและความรับผิดชอบ เราหวังว่านักศึกษาทุกคนได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่าและจะเป็นประโยชน์ต่อการเติบโตและพัฒนาทักษะในอาชีพของพวกเขา ทางบริษัทขอขอบคุณอาจารย์และคณะที่ได้เสนอนักศึกษาให้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการฝึกงานและเยี่ยมชมบริษัทของเรา และเราหวังว่าความรู้และประสบการณ์ที่พวกเขาได้รับจะเป็นประโยชน์และทำให้พวกเขาก้าวไปสู่อนาคตในอุตสาหกรรมสื่อสารและเทคโนโลยีอย่างมีความมั่นใจ

รับสมัคร เจ้าหน้าที่ออกแบบกราฟิกและคอนเทนต์รับสมัคร

บริษัท มีเดียแอนด์เทรนนิ่ง จำกัด ตำแหน่ง : Graphics & Content Designer เจ้าหน้าที่ออกแบบกราฟิกและคอนเทนต์คุณสมบัติ :• เพศ : ไม่จำกัด• วุฒิการศึกษา : ไม่จำกัด• สามารถใช้โปรแกรมออกแบบกราฟิกได้ดี เช่น Adobe photoshop , Adobe Illustrator , canva ฯ • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี ได้เเก่ Excel Word PowerPoint• เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน • สามารถทำงานนอกเวลาได้ • สามารถใช้สื่อ Social media ได้ดี เช่น Facebook , Line ฯ • สามารถตัดต่อวีดีโอติดต่อสอบถามเพิ่งเติมหรือ ส่ง Resume สมัคร ได้ที่ ฝ่าย HR Line : https://lin.ee/ujf0vG9

บริษัทฯและทีมวิทยากรเข้าสอนการผลิตสื่อป๊อบอัพคอนโดฯให้กับครูศูนย์เด็กเล็ก12ศูนย์

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2566 บริษัท มีเดียแอนด์เทรนนิ่ง จำกัด ขอขอบพระคุณผู้บริหารเทศบาลนครนนทบุรีเปิดโอกาสให้ทางบริษัทฯและทีมวิทยากรเข้าสอนการผลิตสื่อในหวข้อ โครงการผลิตสื่อนวัตกรรมกึ่งเทคโนโลยี (ป๊อบอัพคอนโด)เรื่อง…คำพื้นฐาน 242 ให้กับครูศูนย์เด็กเล็ก12ศูนย์ ณ เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

บริษัทคังซวน วัฒนธรรมและการศึกษา(ไทยแลนด์)จก.ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมชมบริษัทฯ

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 ผู้ช่วยCEO บริษัทขายสื่อเครื่องเล่นที่ประเทไต้หวัน บริษัทคังซวน วัฒนธรรมและการศึกษา(ไทยแลนด์) จำกัด ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมชมและพูดคุยสานต่อธุรกิจกับ บริษัท มีเดียแอนด์เทรนนิ่ง จำกัด

จัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย ครั้งที่ 1 ประจําปี 2566

บริษัท มีเดียแอนด์เทรนนิ่ง จํากัด ได้จัดทําโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับคุณครูปฐมวัยครั้งที่ 1 ประจําปี 2566 ในหัวเรื่อง “การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบองค์รวมด้วยกิจกรรม เคลื่อนไหวจังหวะและสื่อการเรียนรู้แบบทํามือ” มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณครูให้มีแนวทางในการจัดกิจกรรม เคลื่อนไหวจังหวะพร้อมผลิตสื่อแบบใหม่ๆให้สอดคล้องและเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย โดย วิทยากร : นางสาวชลิดา กิจธรรมาภิรักษ์ (ครูโบว์) ผู้เข้าร่วมโครงการอบรม คือ คุณครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก นักวิชาการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษาปฐมวัยทุกท่าน ดำเนินโครงการทั้งสิ้น 4 จังหวัด ได้แก่ 1. วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมหาดใหญ่รามา จังหวัดสงขลา2. วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมอิโค่อินน์ จังหวัดตรัง3. วันที่ 28 มกราคม 2566 ณ โรงแรมเคพาร์ค จังหวัดสุราษฎร์ธานี4. วันที่ ๒๙ มกราคม 2566 ณ …

จัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย ครั้งที่ 1 ประจําปี 2566อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 บริษัท มีเดียแอนด์เทรนนิ่ง จำกัด นำโดย คุณฉัตรปวีณ์ กังแฮ ประธานกรรมการบริษัทฯ และคุณชยานิษฐ์ ดิฐพสิษฐ์กุล ผู้จัดการฝ่ายขาย จัดกิจกรรมวันเด็กร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสำราญ ณ หาดสำราญ จังหวัดตรัง โดยมีการนำของรางวัลต่างๆไปมอบให้กับน้องๆที่มาร่วมกิจกรรมภายในงาน อาทิ สื่อสำหรับการเรียน ปากกา ดินสอ สมุด และขนมมากมาย ภายในงานมีกรแสดงจากน้องๆที่มาร่วมกิจกรรมมากมาย

โครงการผลิตสื่อนวัตกรรมกึ่งเทคโนโลยี คอนโดทาวน์เฮ้าส์ เรื่องคำพื้นฐานปฐมวัย 242 คำ

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัท มีเดียแอนด์เทรนนิ่ง จำกัด กัดโครงการอบรมออนไลน์ผ่านระบบ zoom ภายโดย หัวข้อ “โครงการผลิตสื่อนวัตกรรมกึ่งเทคโนโลยี คอนโดทาวน์เฮ้าส์ เรื่องคำพื้นฐานปฐมวัย 242 คำ” วิทยากรโดย อาจารย์เอื้องฟ้า คูณปลูก

โครงการผลิตสื่อนวัตกรรมกึ่งเทคโนโลยี (ป๊อบอัพสไลด์) ตามแผนการสอน 10 เรื่อง

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัท มีเดียแอนด์เทรนนิ่ง จำกัด กัดโครงการอบรมออนไลน์ผ่านระบบ zoom ภายโดย หัวข้อ “โครงการผลิตสื่อนวัตกรรมกึ่งเทคโนโลยี (ป๊อบอัพสไลด์) ตามแผนการสอน 10 เรื่อง” วิทยากรโดย อาจารย์เอื้องฟ้า คูณปลูก