กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 บริษัท มีเดียแอนด์เทรนนิ่ง จำกัด นำโดย คุณฉัตรปวีณ์ กังแฮ ประธานกรรมการบริษัทฯ และคุณชยานิษฐ์ ดิฐพสิษฐ์กุล ผู้จัดการฝ่ายขาย จัดกิจกรรมวันเด็กร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสำราญ ณ หาดสำราญ จังหวัดตรัง โดยมีการนำของรางวัลต่างๆไปมอบให้กับน้องๆที่มาร่วมกิจกรรมภายในงาน อาทิ สื่อสำหรับการเรียน ปากกา ดินสอ สมุด และขนมมากมาย ภายในงานมีกรแสดงจากน้องๆที่มาร่วมกิจกรรมมากมาย