บริษัทคังซวน วัฒนธรรมและการศึกษา(ไทยแลนด์)จก.ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมชมบริษัทฯ

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 ผู้ช่วยCEO บริษัทขายสื่อเครื่องเล่นที่ประเทไต้หวัน บริษัทคังซวน วัฒนธรรมและการศึกษา(ไทยแลนด์) จำกัด ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมชมและพูดคุยสานต่อธุรกิจกับ บริษัท มีเดียแอนด์เทรนนิ่ง จำกัด