บริษัทฯและทีมวิทยากรเข้าสอนการผลิตสื่อป๊อบอัพคอนโดฯให้กับครูศูนย์เด็กเล็ก12ศูนย์

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2566 บริษัท มีเดียแอนด์เทรนนิ่ง จำกัด ขอขอบพระคุณผู้บริหารเทศบาลนครนนทบุรีเปิดโอกาสให้ทางบริษัทฯและทีมวิทยากรเข้าสอนการผลิตสื่อในหวข้อ โครงการผลิตสื่อนวัตกรรมกึ่งเทคโนโลยี (ป๊อบอัพคอนโด)
เรื่อง…คำพื้นฐาน 242 ให้กับครูศูนย์เด็กเล็ก12ศูนย์ ณ เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี